Wydarzenia u członków PACTT - Uniwersytet Jagielloński i Grupa Azoty podpisały porozumienie o współpracy

Współpracę naukowo-badawczą w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii oraz ochrony środowiska zakłada umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty (GA).

Współpraca będzie realizowana poprzez wspólne projekty naukowo-badawcze i wystąpienia o dofinansowanie projektów badawczych, dokonanie zleconych opracowań naukowo-badawczych oraz realizację prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Umowa ponadto przewiduje organizację praktyk studenckich i staży naukowych, a także uczestnictwo pracowników w zespołach doradczych rozpatrujących zlecone projekty badawcze.
- Podpisana dzisiaj umowa jest sformalizowaniem trwającej od wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty SA. Otwierają się przed nami nowe możliwości współdziałania. Firma uzyskuje wsparcie mocnego partnera akademickiego w zakresie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego, podczas gdy uczelnia szansę realizacji prac o charakterze aplikacyjnym w otoczeniu zainteresowanym absorpcją uzyskiwanych wyników. Skorzystają również nasi studenci, dla których Grupa Azoty przygotuje szeroką ofertę szkoleniowo-stażową oraz otworzy perspektywy przyszłego zatrudnienia - mówi prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii UJ.