Wydarzenia u członków PACTT - Innowacyjna technologia opracowana w UJ sprzedana firmie CHDE Polska S.A.

21 czerwca 2018 roku zawarta została umowa przeniesienia praw do wynalazku pt. „Nanokapsuła do przenoszenia związku lipofilowego i sposób jej wytwarzania”, który został opracowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU, pomiędzy UJ, a rzeszowską firmą CHDE Polska S.A. i stanowi zwieńczenie ponad dwuletniej współpracy naukowo-badawczej oraz kilkumiesięcznych negocjacji.

CHDE Polska S.A. to firma specjalizująca się w produktach i sprzęcie medycznym wspierającym skuteczne leczenie i zapobieganie chorobom.

Spółka liczy, iż pierwszy produkt na bazie nanokapsuł, opracowanych przez prof. dr hab. Szczepana Zapotoczonego oraz dr Joannę Szafraniec, ma szanse trafić na rynek już w 2019 roku.