W poszukiwaniu naturalnych środków ochrony roślin

Na Politechnice Łódzkiej naukowcy prowadzą zaawansowane badania dotyczące biologicznych środków wpływających na hamowanie chorób przechowalniczych owoców i warzyw oraz na kondycję rodzimej pszczoły miodnej.

Katedra Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzi badania dotyczące biologicznych środków wpływających na hamowanie chorób przechowalniczych owoców i warzyw a także na kondycję rodzimej pszczoły miodnej. Tematyka ta znakomicie wpisuje się w ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. ONZ zwróciło tym samym uwagę na palący problem, porównywalny nawet z ociepleniem klimatu

O problemie chorób wywoływanych przez szkodliwe mikroorganizmy i o sposobach ich zwalczania pisze dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ.

Każdego roku nawet do 40 proc. światowych plonów ulega zniszczeniu przez szkodniki roślin. W wymiarze finansowym, roczne straty powodowane przez choroby roślin w gospodarce światowej szacowane są na około 220 miliardów dolarów. Szkodniki i choroby nie posiadają paszportów ani nie spełniają wymogów imigracyjnych, a zatem zapobieganie rozprzestrzenianiu się takich organizmów jest ważnym przedsięwzięciem międzynarodowym, które wymaga współpracy wszystkich krajów na świecie.

Artykuł pochodzi ze strony Politechniki Łódzkiej, a pełna jego treść jest dostępna pod linkiem: https://www.zu.p.lodz.pl/miedzynarodowy-rok-zdrowia-roslin