Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dołączył do PACTT

Miło jest nam poinformować, że do naszego grona dołączyła kolejna jednostka zajmująca się transferem technologii. Tym razem, PACTT powiększa się o Dział Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dział Badań Naukowych jest jednostką, której powierzono zadania związane z własnością intelektualną i komercjalizacją.

Do zadań Działu należą:

1.   Wspieranie pracowników w zakresie:

 • trybu i kryteriów finansowania badań naukowych przez MNiSW, NCN i NCBR;
 • zasad finansowania inwestycji aparaturowych i działalności upowszechniającej naukę;
 • prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych;
 • obsługi finansowej badań statutowych, projektów badawczych MNiSW / NCN / NCBR, projektów krajowych i zagranicznych na zlecenie.

2. Obsługa administracyjno-rozliczeniowa:

 • projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
 • projektów realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych;
3. Prowadzenie Lokalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE.
 • udostępnianie informacji na temat możliwości i zasad udziału w projektach badawczych;
 • udostępnianie informacji o seminariach i szkoleniach na temat uczestnictwa w projektach badawczych;
 • współudział w organizowaniu na terenie Uczelni seminariów na temat uczestnictwa w projektach badawczych;
 • współpraca z Regionalnym Punktem Kontaktowym i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

4. Rozpowszechnianie informacji na temat: programów, projektów, konferencji, szkoleń i innych inicjatywach badawczych.

5. Koordynowanie działań:

 • związanych z rejestrowaniem wszystkich realizowanych na Uczelni projektów oraz uzyskanych wyników;
 • podejmowanych na Uczelni w zakresie postępowania w sprawach ochrony własności przemysłowej UEP;
 • zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.