Wynalazek zespołu naukowców z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (PACTT) został doceniony podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”.

Czytaj Więcej