Startuje Akademia PACTT-Pfizer

Już jutro oficjalnie otwieramy Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer. Ogromna liczba zgłoszeń i zaangażowanie kluczowych partnerów instytucjonalnych podkreśla wielki potencjał tej inicjatywy.

Zapraszamy do udziału w uroczystej inauguracji. CeNT UW w Warszawie, godz. 10.00.


W inauguracji potwierdzili swój udział:

 • Prof. ucz. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk — Uniwersytet Warszawski,
 • Prof. dr hab. n. farm P. Wroczyński — Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • dr R. Dwilinski — Dyr. Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Fundacji PACTT,
 • dr n. med. R. Sierpiński MD, PhD, MBA - Z-ca Prezesa Agencji Badań Medycznych,
 • dr R. Kozlowski — Przewodniczący Rady Naukowej Akademii PACTT-Pfizer,
 • dr n. farm. A. Kowalczuk — Dyr. Narodowego Instytutu Leków.
Udział w debacie, którą poprowadzi Wojciech Szelag potwierdzili:
 • Prof. nadzw. dr hab. K. Marycz — Kier. Katedry Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • dr R. Kozłowski — Prezes Zarządu oraz właściciel LSBC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii PACTT-Pfizer,
 • dr R. Dwiliński — Dyr. UOTT UW, Prezes Fundacji PACTT,
 • dr n. med. A. Kowalczuk — Dyr. NIL,
 • A. Mościcka-Studzińska — Sekcja Zarządzania Programami BIOMED, NCBiR,
 • M. Bąder — Dyr. Centrum Badań Przedklinicznych WUM,
 • dr M. Kurzelewski — Dyr. Medyczny Pfizer Polska.