Relacja z VI Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Poznaniu

W dniach 21-23.11.2018 r. w Poznaniu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Tegorocznym gospodarzem Konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W Konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele uczelnianych centrów transferu technologii z całej Polski, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych.


Podsumowanie wyników projektu pn. InnCOM_PULS

Pierwszy dzień Konferencji dotyczył podsumowania wyników projektu pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach programu MNiSW pn. Dialog. Zaprezentowano wyniki projektu m.in. Modele relacji w zakresie praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnią a studentem i doktorantem, jak również odbyły się warsztaty z funkcjonalności i obsługi: aplikacji pn. IP_ PULS – narzędzia komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji, portalu pn. InnCOM_PULS – model otwartych innowacji, transakcji, promocji i wymiany doświadczeń oraz narzędzia benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji prowadzonych przez centra transferu technologii.

Spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej

Kolejny dzień poświęcony był m.in. wystąpieniom przedstawicieli Ministerstwa. Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW Andrzej Kurkiewicz omówił dotychczasowe osiągnięcia polskich uczelni w ramach programu "Inkubator Innowacyjności +" oraz zasady jego kontynuacji. Z kolei Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w MIiR Katarzyna Kaczkowska przedstawiła planowane inicjatywy Ministerstwa w zakresie nauki i przemysłu. Zorganizowano również panel dyskusyjny z ww. przedstawicielami dotyczący znaczenia komercjalizacji w polityce naukowej i innowacyjnej państwa.

PACTT w działaniu

W ramach drugiego dnia omówione zostały także przez poszczególne centra transferu technologii studia przypadków komercjalizacji m.in. Wynagrodzenie twórców komercjalizowanych wyników badań: sposób wypłaty oraz podział, Wiedza wnoszona, wiedza wytworzona w projekcie komercjalizacyjnym, Podnoszenie gotowości wdrożeniowej technologii – ujęcie podatkowe prototypu, Pierwszy technologiczny Start-Up UJD czy Sprzedaż technologii a rozliczenie kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją. Ponadto przedstawiono bieżące działania i wyzwania spółek celowych w kontekście ustawy 2.0 i współdziałania z CTT.


W trzecim dniu Konferencji zaprezentowano m.in. sprawozdanie z działalności PACTT oraz dalsze plany i działania Porozumienia.
707

Kolejna konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii zostanie zorganizowana w Gdańsku już w połowie kwietnia.