Rada Naukowa Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer


RN-Roland-Kozlowskijpg

dr Roland Kozlowski

Dr Roland Kozlowski jest mentorem, inwestorem i dyrektorem, zaangażowanym w wiele powstających firm biotechnologicznych. Doskonale rozumie polskie środowisko Life Science z perspektywy praktyka z Zachodniej Europy. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Bath oraz obronił doktorat na Uniwersytecie w Cambridge. Pracuje w branży Life Science od ponad trzydziestu lat, m.in. pełnił funkcję CEO firm Lectus Therapeutics i Sense Proteomic Limited, dwóch spółek finansowane przez Venture Capital z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które współtworzył, rozwijał i sprzedał. Obecnie pełni funkcję CCO w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Executive Chairman OncoTherics Limited oraz Prezesa LSBC (London) Limited.

Wcześniej w swojej karierze dr Kozlowski prowadził grupy badawcze na Uniwersytecie w Oxfordzie i na Uniwersytecie w Bristolu, gdzie publikował i patentował w dziedzinie nauk przyrodniczych. Doradzał zarządom kilku europejskich spółek, funduszy VC i organizacji charytatywnych. W Polsce był współzałożycielem i do niedawna komandytariuszem w Life Science Innovations, funduszu VC specjalizującym się w inwestycjach w naukę o życiu. Pełnił funkcję doradcy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, głównie w ramach specjalistycznej firmy doradczej, Life Science Biznes Consulting LSBC sp. z o.o.​, którą sam stworzył.


RN-Michal-Kurzelewskijpg

dr Michał Kurzelewski

Dyrektor Medyczny Pfizer Polska

Z firmą Pfizer związany od 2014 r. na stanowisku Dyrektora Medycznego. W strukturach Pfizer odpowiada za nawiązywanie partnerskich relacji ze środowiskiem naukowym, medycznym, jak również budowanie dialogu z instytucjami publicznymi i środowiskiem decydenckim.

Na co dzień współpracuje z naukowcami uczelni wyższych, specjalistami z zakresu ochrony zdrowia, ekspertami medycznymi, zwiększając świadomość nt. roli innowacji w ochronie zdrowia − począwszy od informacji na temat odkryć naukowych, aż po wprowadzenie leku na rynek i edukację pacjentów.

Równolegle Michał Kurzelewski kieruje pracami zespołu medycznego, podejmującego działania badawczo-rozwojowe związane z wprowadzaniem na rynek nowatorskich rozwiązań terapeutycznych, zmieniających sposób myślenia o chorobach, ich zapobieganiu oraz skutecznemu leczeniu.

Michał Kurzelewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w zakresie rozwoju leków w King's College of London. Posiada tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2002 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Od ponad 15 lat związany jest z branżą farmaceutyczną, pracując w działach medycznych wiodących, innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce.


RN-Anna-Kowalczukjpg

dr n. farm. Anna Kowalczuk

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Ukończyła również menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w czerwcu 2019 studia Executive MBA.

Od 2008 roku pracownik Narodowego Instytutu Leków. W latach 2011 – 2012 odbyła roczny staż w USA w Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na Uniwersytecie Missisipi prowadząc badania w zakresie fitochemii, farmakognozji i chemii analitycznej.

W latach 2015-2017 pełniła funkcję Zastępcę Dyrektora ds. Badań Kontrolnych, sprawując bezpośredni nadzór Narodowym Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ramach sieci OMCL. Ekspert grupy doradczej w Komisji Farmakopei Europejskiej oraz członek grupy doradczej Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków w Strasburgu (EDQM Advisory Group CAP oraz EDQM Communication Working Group. Autorka publikacji naukowych na temat roślin leczniczych, psychoaktywnych oraz produktów leczniczych pochodzenia naturalnego.

Od 2017 powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, którym zarządza do dziś. W instytucie stawia na działalność badawczo – rozwojową i komercjalizacyjną. Wraz z zespołem rozwija i implementuje projekty naukowe dedykowane branży farmaceutycznej.

Z jej inicjatywy w grudniu 2018 roku została powołana spółka celowa InnoNIL, zadaniem, której jest rozwijanie m.in. innowacji farmaceutycznych w obszarze reformulacji i repozycjonowania leków.


RN-Robert-Dwilinskijpg

dr Robert Dwiliński

Prezes Fundacji PACTT, Członek Rady PACTT

Urodzony w 1965 roku, tytuły magistra i doktora uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W Uniwersytecie realizował projekty badań półprzewodników GaAs, SiC i azotków metali grupy III.

W 1999 roku współtworzył firmę AMMONO specjalizującą się w produkcji monokryształów azotku galu (GaN), w oparciu o oryginalną metodę amonotermalną, chronioną wieloma międzynarodowymi patentami. Od momentu powstania do 2013 roku dr Dwiliński pełnił funkcję prezesa (CEO) tej spółki, która jest światowym liderem w produkcji najwyższej jakości podłoży GaN. Wynalazki tworzone w AMMONO, jak również osiągnięcia w ich komercjalizacji, przyczyniają się do dokonującego się obecnie przełomu w optoelektronice (lasery i diody LED z GaN) oraz elektronice (szybkie tranzystory mocy).

Od roku 2015, dyrektor UOTT UW (Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego).


RN-Marcin-Baderjpg

Marcin Bąder

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Od maja 2018 roku pełni funkcję Dyrektora CBP, największego przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego w CEE i jednocześnie największej inwestycji w naukę w Polsce będącego kompleksowym ośrodkiem badań biomedycznych złożonych z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych, stanowiących konsorcjum czołowych instytucji naukowo-badawczych w Polsce: WUM, UW, PW, PAN (IBD), PAN (IMDiK), PAN (MIBMiK), PAN (IBB), PAN (IPPT), PAN (IWC), PAN (IBIB).

Wcześniej jako Dyrektor ds. badań o rozwoju w Polskim Funduszu Innowacji S.A. zajmował się poszukiwaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych oraz działaniami związanymi z pozyskaniem źródeł finansowania projektów i inwestycji. Będąc Wiceprezesem Zarządu w UO – Technologia Sp. z o.o. był zaangażowany w projekt budowy nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego analiz pozostałości pestycydów i mikrobiologicznych czynników patologicznych w owocach i warzywach.