PACTT partnerem wspierającym konferencji ASTP-Proton

Już w maju odbędzie się kolejna doroczna konferencja ASTP-Proton – największego europejskiego stowarzyszenia menadżerów transferu wiedzy. PACTT, niemal od początku swojego powstania współpracuje z ASTP-Proton, m.in. poprzez udział w pracach NAAC, czyli komitetu doradczego złożonego z reprezentantów sieci centrów transferu technologii z poszczególnych krajów.

Konferencja „Creating Value from Knowledge”

Tegoroczna konferencja ASTP-Proton odbywa się w dniach 21-23 maja w Dublinie, pod hasłem „Creating Value from Knowledge”. Poruszone zostaną takie tematy jak:

  • zarządzanie centrami,
  • rozwój kompetencji menadżerów transferu wiedzy,
  • różne strategie zarządzania własnością intelektualną
  • marketing wewnętrzny w transferze wiedzy.

Jak zawsze, konferencja i towarzyszące jej wydarzenia, będą okazją do kontaktu i wymiany opinii z najlepszymi ekspertami w zakresie komercjalizacji.

Promocyjne warunki dla członków PACTT

PACTT jest w tym roku partnerem wspierającym konferencji, co przekłada się na możliwość wzięcia udziału członków Porozumienia w tym wydarzeniu na specjalnych -  promocyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu: krystian.gurba@uj.edu.pl


ASTP-Proton

ASTP jest organizacją non-profit, zaangażowaną w transfer wiedzy między uczelniami, a przemysłem. Celem jest dalsza poprawa jakości oddziaływania badań na gospodarkę i społeczeństwo.

Stowarzyszenie Europejskich Naukowców i Transferów Technologii (ASTP) było europejskim stowarzyszeniem zawodowym ds. Transferu wiedzy (KT). Założona w 2000 roku przez grupę czołowych praktyków, ma ponad 800 członków z 41 krajów, główny cel ASTP to zapewnienie wymiany szkoleń i praktyk wśród profesjonalistów KT.

ASTP i Proton Europe zdecydowały się połączyć siły w maju 2013 r., aby skutecznie zapewnić zdobywanie wiedzy dla specjalistów w szerszym zakresie, będąc równocześnie bardziej zintegrowanymi w "ekosystemie innowacji".