Narodowy Instytut Leków partnerem Akademii PACTT - Pfizer

Narodowy Instytut Leków (NIL) został partnerem Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT - Pfizer.


NIL instytutem badawczym, który m.in. prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych i biologicznych. Opracowuje i opiniuje również standardy metod badań, a także wydaje atesty i certyfikaty w zakresie swoich kompetencji.

Akademia  Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT — Pfizer ma na celu podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych i pracowników centrów transferu technologii z PACTT w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

Nabór kandydatów do pilotażowej edycji Akademii został już zakończony.


Więcej informacji o Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT - Pfizer.