Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

W dniu 18.02.2020 r. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Kick-off meeting projektu Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego* jest liderem konsorcjum w skład, którego wchodzą: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Politechnika Śląska*, Politechnika Wrocławska*, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie* oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu*.
 
Głównym celem rozpoczynającego się projektu jest rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej w dziedzinie ogólnie pojętej fotoniki i technologii kwantowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu.W ramach projektu powstaną:

Laboratoria technologii kwantowych

Stworzenie infrastruktury pozwalającej na praktyczne wykorzystanie własności pojedynczych obiektów kwantowych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie pojedynczych fotonów w zagadnieniach komunikacji kwantowej.

Krajowy system wytwarzania i dystrybucji wzorcowej nośnej optycznej

W ramach Laboratorium powstanie ogólnopolska sieć dystrybucji ultrastabilnego sygnału wzorcowego czasu i częstotliwości z optycznego zegara atomowego działającego w toruńskim Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Laboratoria technologii fotonicznych

Głównym celem budowy jest stymulacja rozwoju technologii takich jak projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów standardowych i specjalnych czy struktur plazmonicznych, obrazowanie struktur biologicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznych, oraz spektroskopii laserowej.
 

Agenda i rejestracja

http://nlpqt.fuw.edu.pl/?page_id=1203


* - Uczelnie których Centra Transferu Technologii są członkami PACTT