Na UTP w Bydgoszczy (PACTT) wciąż powstają nowe odmiany chryzantem

Uczelniane Centra Transferu Technologii oferują nie tylko wynalazki z nauk ścisłych opatentowanych w kraju i za granicami Polski. To także... chronione prawem gatunki kwiatów, jak Chryzantemy z Bydgoszczy.

W Chinach (skąd pochodzą) są symbolem życia i długowieczności, a w Japonii symbolizują słońce i władzę cesarską. W Polsce? Najczęściej kojarzą się z jesienną nostalgią i dekoracjami grobów. Chryzantemy są szczególnie bliskie, bo Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jako jedyny ośrodek w kraju prowadzi badania nad hodowlą chryzantem – od ponad 30 lat. Z UTP w Bydgoszczy pochodzą między innymi odmiany: ‘Bydgoszczanka’, ‘Polka’, ‘Kujawianka’. Na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii powstały także: ‘Brda’, ‘Wda’ oraz ‘Wisła’.

W tym roku wpis do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa (odpowiednik patentu dla roślin) uzyskały odmiany nazwane ‘Profesor Zalewska’ oraz ‘Profesor Jerzy’ na cześć dwojga bydgoskich naukowców, wielbicieli i hodowców chryzantem, profesorów na naszym uniwersytecie.

2019-10-31_157252066510jpg

Twórczynie odmian – dr inż. Natalia Miler oraz dr inż. Anita Woźny z Pracowni Roślin Ozdobnych Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy wciąż z zapałem hodują nowe chryzantemy. Obecnie jest ich 11 i co roku przybywają nowe. Tworzone są tradycyjnie, na drodze krzyżowania lub metodami biotechnologicznymi – z wykorzystaniem mutagenezy indukowanej in vitro.


2019-10-31_157246291011jpg

2019-10-31_157246291020jpg

2019-10-31_157246291030jpgRegionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

osoba do kontaktu: Adam Mroziński,
tel.: 52 340 84 29, 52 340 84 53
email: adam.mrozinski@utp.edu.pl