Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN dołączył do PACTT

Kolejna jednostka PAN w gronie PACTT. Dołącza do nas Biuro Wspierania Badań Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie.

Biuro Wspierania Badań

Biuro powstało we wrześniu 2010 roku w wyniku realizacji projektu o akronimie REFRESH z 7. Programu Ramowego. Początkowo zatrudniało dwie, a obecnie sześć osób.

Oprócz zadań związanych z upowszechnianiem, popularyzacją wiedzy, pozyskiwaniem i rozliczaniem licznych grantów krajowych i zagranicznych, do zadań Biura należy również komercjalizacja wyników badań naukowych. W strukturze Biura funkcjonuje Menadżer ds. współpracy z przemysłem osoba odpowiedzialna za poszukiwanie, budowanie i utrzymanie partnerskich relacji na linii nauka-przemysł.


Przystępując do PACTT przyświecała nam chęć skorzystania z dobrych praktyk i wiedzy bardziej doświadczonych w tym zakresie ośrodków. Mamy nadzieję, że sami wniesiemy również nasze liczne doświadczenia - mówi Katarzyna Capłap, Kierownik Biura Wspierania Badań IRZiBŻ PAN.


Serdecznie witamy w PACTT

logo-IRZiBZ-PANjpg


Potrzeba tylko 2 kroków, aby Twoja jednostka naukowa również dołączyła do PACTT