C-Eye - system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji pacjenta (PACTT na Impact'18)

System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym systemem wspierającym uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi. C-Eye wspiera także alternatywną komunikację audio-wizualną za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika .

Dzięki wdrożeniu na rynek innowacyjnego systemu C-Eye zaobserwowano następujące zmiany:
  • poprawa jakości życia, wzrost motywacji i chęci do życia pacjentów pracujących z C-Eye;
  • ratowanie życia pacjentów po ciężkich uszkodzeniach mózgu z poważnymi barierami komunikacyjnymi (ta grupa pacjentów pozostaje w tzw. grupie wysokiego ryzyka) – na dzień składania niniejszego wniosku znane są 2 przypadki, w których pacjenci zakomunikowali o swoim fatalnym samopoczuciu i zlokalizowali źródło bólu, dzięki czemu personel medyczny był w stanie zareagować na czas i wezwać pogotowie ratunkowe;
  • zwrócenie uwagi na problem błędnych diagnoz w przypadku różnicowania pacjentów pozostających w stanie wegetatywnym, w stanie minimalnej świadomości i w zespole zamknięcia;
  • docenienie wartości i potencjału rehabilitacji neurologicznej wśród ośrodków i osób zajmujących się opieką długoterminową (do tej pory największy nacisk był kładziony na fizjoterapię)
  • wzrost efektywności prowadzonej terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej
  • poszerzenie oferty usług dostępnych w klinikach rehabilitacyjnych; poszerzenie kompetencji terapeutów (głównie: logopedów, psychologów, fizjoterapeutów); wzrost konkurencyjności.
System ten na rynek wdrożyła firma AssisTech Sp. z o.o., która jest spółką spin-off z udziałami spółki celowej Politechniki Gdańskiej Excento . 


Spotkaj się z zespołem twórców w strefie SciTech Poland