Biologiczny stymulator plonowania BioS (PACTT na Impact'18)

Jest to rozwiązanie dla rolnictwa i przemysłu biopaliw. Wynalazek zawiera w składzie mikroorganizmy uzyskane z gleb, które przede wszystkim stymulują wzrost wielu gatunków roślin szczególnie wydajnie stymulują rozwój i plonowanie rzepaku.

Światowe zbiory rzepaku to ok 66 mln ton nasion, ponad 33% zbiorów pochodzi z trenów Unii Europejskiej z areału upraw wynoszącego 6,7 mln ha. 60% oleju roślinnego produkowanego w UE to olej rzepakowy co stanowi ok. 10 mln ton.

BioS zwiększa wydajność plonowania rzepaku o 15-20% i jednoczenie obniża koszy wytwarzania: żywności ekologicznej (olej rzepakowy, margaryna), produktów wykorzystanych do żywienia zwierząt hodowlanych (pasza, śruta poekstrakcyjna) oraz biodiesela wyższej czystości.

Mikroorganizmy zawarte w biologicznym stymulatorze BioS, charakteryzują się olbrzymim potencjałem do usuwania ksenobiotyków ze środowiska (metali ciężkich, zasolenia). Użycie biologicznego stymulatora, przyspiesza kiełkowanie nasion, stymuluje wzrost roślin i zwiększa plonowanie rzepaku, jednej z najważniejszych roślin oleistych w UE i na świecie. Ponadto zwiększa odporność roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe, takie jak susza, niskie temperatury czy patogeny.

Wynalazek jest ściśle dopasowany do gatunku rośliny, rzepaku, dlatego jest konkurencyjny dla preparatów uniwersalnych. Produkt zwiększa o 15-20% zarówno plonowanie rzepaku jak i produkcję słomy. Rozwiązanie to pozwala również na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych negatywnie oddziałujących na zdrowie człowieka i środowisko.

Koszt produkcji wynalazku jest niski, a jego zastosowanie łatwe w warunkach polowych. Stosowanie wynalazku przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej populacji ludzkiej, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności gatunkowej.Spotkaj się z zespołem twórców w strefie SciTech Poland.