55-ty członek PACTT!

Mamy przyjemność poinformować, że jest z nami kolejna już 55-ta jednostka. Serdecznie witamy w PACTT Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.


Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

CIiTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją CIiTT PL jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności są członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

CIiTT PL wspiera także przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy UE oraz odpowiada za komercjalizację bezpośrednią. Na swoim koncie ma także realizację projektów Spin-Tech, Inkubator Innowacyjności oraz Inkubator Innowacyjności+.