54-ty członek PACTT!

Mamy przyjemność poinformować, że dołączyła do nas kolejna (już 54-ta jednostka). Serdecznie witamy w PACTT Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji stanowi integralną część inQube Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jednostki wewnętrznej Uczelni, której misją jest wielopłaszczyznowe wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego, a także inicjowanie ścisłej współpracy środowiska akademickiego i biznesu, poprzez dostarczanie niezbędnych rozwiązań merytorycznych i technicznych.

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji wpisuje się w ten cel, poprzez działanie na rzecz pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego i infrastruktury Uczelni, w formie zapewnienia kompleksowej obsługi komercjalizacji bezpośredniej własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji:

  • Pomaga w wyborze sposobu ochrony wyników prac B+R;
  • Pomaga opracować optymalną ścieżkę komercjalizacji;
  • Zapewnia wsparcie w procesie negocjacji i przygotowania umów;
  • Zapewnia wsparcie w procesie poszukiwania partnerów ze środowiska gospodarczego zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych powstałych na Uczelni.